คำถาม : กวาวเครือ
  • กวาวเครือแดงกับกวาวเครือขาวต่างกันอย่างไรในการออกฤทธิ์กระตุ้นฮอร์โมนเพศ แล้วมีการใช้dose อย่างไรบ้าง
  • Date : 21/8/2552 15:02:00
คำตอบ : รายงานวิจัยพบว่ากวาวเครือขาวออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิง (estrogenic effect) ส่วนกวาวเครือแดง ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศชาย (androgenic effect) ขนาดที่ใช้รับประทาน หากใช้ตามตำรายาแผนโบราณ จะใช้หัวกวาวเครือขาวบดเป็นผงผสมน้ำผึ้ง 1 ต่ อ1 รับประทานวันละ 1 เม็ด ขนาดเท่าเม็ดพริกไทย ส่วนกวาวเครือแดง ให้รับประทานวันละ 2 ใน 3 ส่วน ของขนาดเม็ดพริกไทย ในการทดลองทางคลินิกเมื่อให้สตรีที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ รับประทานสารไมโรเอสตรอลจากกวาวเครือขาว วันละ 1 มก. 6 ครั้ง และวันละ 5 มก. 6 ครั้ง พบว่ามีฤทธิ์เป็นเอสโตรเจนอย่างแรง ซึ่งเห็นผล 2-3 สัปดาห์หลังจากเริ่มให้ยา หรือเมื่อให้ผงกวาวเครือขาว ขนาด 10-600 มก. แก่อาสาสมัครผู้หญิงชาวญี่ปุ่น พบว่าทำให้ทรวงอกใหญ่ขึ้น จำนวนร้อยละ 72
               ส่วนการทดลองทางคลินิกของกวาวเครือแดง เมื่อให้อาสมัครชายที่มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ รับประทานแคปซูลผงกวาวเครือแดง 2 แคปซูล/วัน ในช่วง 4 วันแรก และ 4 แคปซูล/วัน จนครบ 3 เดิอน พบว่ามีอาการดีขึ้น