คำถาม : ฟ้าทะลายโจรกับคนท้อง
  • คนท้องกินฟ้าทะลายโจรได้ไหม๊ค่ะ เวลามีไข้ เจ็บคอ
  • Date : 21/8/2552 15:01:00
คำตอบ : มีรายงานว่าฟ้าทะลายโจรทำให้เกิดการแท้งได้ ทางองค์การอนามัยโลกจึงแนะนำว่าสตรีที่มีครรภ์ไม่ควรใช้ฟ้าทะลายโจร