คำถาม : ข้อมูลเกี่ยวกับเมนทอล
 • 1. เมนทอลสามารถรับประทานได้หรือไม่
  2. หากได้ ปริมาณเท่าไรจึงถือว่าเป็นอันตราย
  3. เมื่อนำเมนทอลไปละลายน้ำ เพื่อนำไปปรุงรสชาติให้เย็นซ่า แต่เมื่อทิ้งไว้พบว่าเมนทอลมีการคืนตัวเป็นไข ในเรื่องนี้สามารถแก้ไขได้หรือไม่ เพราะเนื่องจากเมื่อเป็นไขจึงมีการนำไขแยกออกจากของเหลว พบว่าในของเหลวนั้นมีความเย็นลดลง
  4. ทำอย่างไรถ้าต้องการนำเมนทอลมาปรุงรสดังกล่าว และให้รสชาติความเย็นคงอยู่ได้นาน
  5. วิธีการเก็บรักษาคุณสมบัติความเย็นของเมนทอลเมื่อทำการผลสหรือละลายแล้ว
  ขอบคุณค่ะ

 • Date : 14/8/2552 14:17:00
คำตอบ : 1. สามารถรับประทานได้
2. ขนาดของ menthol ที่ WHO ยอมรับว่าใช้รับประทานได้ คือ 0.2 มก./น้ำหนักตัว และมีรายงานพบอาการไม่พึงประสงค์ (adverse effect) ของคนที่รับประทาน menthol ขนาด 2 มก./กก./วัน
3-4. menthol ละลายได้เล็กน้อยในน้ำจึงมีการคืนตัว แต่จะละลายได้ดีในอัลกอฮอล์และน้ำมันหอมระเหย ลองเปลี่ยนตัวทำละลายเป็น 2 ตัวนี้ และดูว่าจะมีผลกับตัวอื่นๆ ในสูตรของคุณหรือเปล่า ต้องทดลองดูค่ะ
5. วิธีการเก็บ menthol ให้เก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 25° C ในภาชนะที่ไม่ให้อากาศเข้า แต่ในรูปของสารละลายไม่แน่ใจ ต้องทดลองดู