คำถาม : สมุนไพรที่ช่วยรักษาอาการปวดข้อ
  • อยากทราบว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างค่ะที่ช่วยลดการปวดข้อได้
  • Date : 14/8/2552 14:13:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีการทดสอบทางคลินิก และพบว่าช่วยลดอาการปวดข้อ คือ ขิง โดยขิงสามารถบรรเทาอาการปวดและการอักเสบได้ในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมและโรคไขข้ออักเสบได้ เมื่อให้ผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมที่มีความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง 261 ราย รับสารสกัดขิงหรือยาหลอกวันละ 2 ครั้ง พบว่าขิงสามารถบรรเทาอาการปวดดีกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ การศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นโรคไขข้ออักเสบ 28 คน ข้อเสื่อม 18 คน และอาการทางกล้ามเนื้อ (muscular discomfort)10 คน โดยให้รับประทานขิงผงในหลายๆ ขนาด เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2.5 ปี พบว่าร้อยละ 75 ของผู้ป่วยโรคข้อ มีอาการปวดและบวมลดลง และผู้ป่วย muscular discomfort ทั้งหมดหายปวด เมื่อให้ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ จำนวน 7 คน รับประทานขิง ขนาด 5 ก./วัน นาน 3 เดือน พบว่ามีผลลดอาการอักเสบ ปวดบวม และข้อขัดของผู้ป่วยได้ และในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมจำนวน 120 คน พบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่รับประทานสารสกัดขิง ขนาด 30 มก. 2 ครั้ง/วัน และกลุ่มที่ได้รับยา inbuprofen ขนาด 400 มก. 3 ครั้ง/วัน นาน 1 เดือน จะมีอาการปวดบวมและอักเสบที่ข้อลดลงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก ซึ่งขิงและยา inbuprofen ให้ผลในการรักษาไม่แตกต่างกัน
               นอกจากใช้ในรูปแบบเดี่ยวแล้ว มีการศึกษาในรูปแบบของตำรับยาสมุนไพรที่มีขิงเป็นส่วน ประกอบในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม จำนวน 55 คน และโรคไขข้ออักเสบ จำนวน 9 คน โดยให้รับประทานตำรับยาสมุนไพรนี้ 1 แคปซูล (ไม่ระบุขนาด) วันละ 3 ครั้ง นาน 2 เดือน พบว่าอาการปวดบวม และอักเสบที่ข้อลดลง และลดการใช้ยา NSAIDS ร่วมด้วย