คำถาม : เอดส์
  • เป็นเอดส์กินสมุนไพรอะไรดีครับ กังวลมากๆ
  • Date : 14/8/2552 14:03:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีการใช้ในผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์ มักจะใช้ในการรักษาอาการข้างเคียง หรือการติดเชื้อโรคฉวยโอกาส ยังไม่มีสมุนไพรที่มีผลต่อเอดส์โดยตรง เช่น หากเป็นไข้ ท้องเสีย ก็สามารถใช้ฟ้าทะลายโจรได้ โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา ก็ใช้พลู เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เอดส์เป็นโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยควรดูแลรักษาสุขภาพ ทำจิตใจให้สบาย ไม่ปฏิบัติตนให้อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค