คำถาม : สมุนไพรใดฆ่าลูกน้ำได้
  • สมุนไพรใดฆ่าลูกน้ำได้ น้ำขิงและน้ำตะไคร้ฆ่าลูกน้ำได้หรือไม่ ผมหาสมุนไพรฆ่าลูกนำอยู่เพื่อนทำโครงงานส่งอาจารย์ครับ และน้ำขิงและน้ำตะไคร้ฆ่าลูกน้ำได้จริงหรือไม่
  • Date : 14/8/2552 13:52:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัยว่าสารสกัดจากเหง้าขิงด้วยปิโตรเลี่ยมอีเทอร์ ที่ชื่อ 4-gingerol สามารถฆ่าลูกน้ำของยุงลาย (Aedes aegypti ) และยุงรำคาญ (Culex quinquefasciatus ) ได้ โดยที่ค่าความเข้มข้นที่ทำให้ลูกน้ำตายเป็นจำนวนครึ่งหนึ่ง (LC50) มีค่าเท่ากับ 4.25 และ 5.52 ppm)
               ส่วนน้ำมันจากใบสดตะไคร้ ได้แก่ geraniol, geranial, sabinene acetate และ myrcene ความเข้มข้น 100 ppm สามารถฆ่าลูกน้ำยุงได้ และมีอีก 1 รายงานวิจัยว่าน้ำมันตะไคร้ ความเข้มข้นที่ทำให้ลูกน้ำตายเป็นจำนวนครึ่งหนึ่ง (LC50) มีค่าเท่ากับ 69 ppm
** ppm = part per million (1 ในล้านส่วน)