คำถาม : สอบถามพืชยับยั้งเชื้อรา
  • อยากทราบว่าสารอะไรที่อยู่ในกระเทียม ผักคาวตอง ว่านหางจระเข้ที่ช่วยในการยับยั้งเชื้อรา แล้วอยากทราบว่าจะมีวิธีการสกัดสารอย่างให้ที่ทำให้คุณสมบัติของสารไม่สูญหาย(ยกตัวอย่าง) เช่นใช้ต้มสกัดกับน้ำได้หรือไม่
  • Date : 7/8/2552 15:25:00
คำตอบ : กระเทียม จะเป็นสาร allicin, diallyl disulfide, น้ำมันหอมระเหย, ผักคาวตอง จะเป็นสาร Capryl aldehyde และ phumlagin ที่แยกได้จากใบ และว่านหางจระเข้ จะเป็นวุ้นว่านหางจระเข้
               สำหรับวิธีการสกัดสารตัวอย่างที่ทำให้คุณสมบัติของสารไม่สูญหาย ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารนั้นๆ เช่น ละลายได้ดีในอะไร ทนความร้อนได้หรือไม่ จึงจะได้เลือกใช้วิธีการสกัดให้ถูกต้อง วิธีการสกัดของแต่ละพืชจะมีรายละเอียดมาก รบกวนมาสืบค้นด้วยตนเองที่สำนักงาน หรือสืบค้นจากห้องสมุดของคณะเภสัชฯ ตัวอย่างการสกัดสารจากใบพลูคาว คือสกัดด้วยไคคลอโรมีเทน แล้วนำมาแยกต่อด้วยเทคนิคทางโครมากราฟีด้วยสารละลายไคคลอโรมีเทนและเมททานอลจนได้สารที่ต้องการ