คำถาม : มะรุม
  • นำมันมะรุมแก้ขอปวดได้หรือเปล่าครับ แล้วมะรุมมีรายงานวิจัยอะไรหรือเปล่าครับ
  • Date : 31/7/2552 15:35:00
คำตอบ : รายงานการวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันมะรุมในการแก้ปวดข้อนั้นยังไม่มีการรายงานค่ะ แต่พบว่าสารสกัดเอธานอลของเมล็ดมะรุม สามารถลดการอักเสบของข้อที่ถูกเหนี่ยวนำโดยการฉีด adjuvant ในหนูแรท Wistar เพศเมียที่โตเต็มที่ และพบว่าในวันที่ 21 ของการศึกษา การสูญเสียน้ำหนัก ระดับการบวมของอุ้งเท้า arthritic index score ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับระดับ Rheumatoid factor (RF) ในเลือดรวมทั้ง cytokines ต่างๆ คือ TNF-alpha, IL-1, IL-6 มีระดับลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดมะรุมมีผลลด oxidative stress ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ต้านการอักเสบ ในส่วนของเนื้อเยื่อ พบว่ามี lymphocytes ออกมาอยู่ที่เนื้อเยื่อน้อยลง การสร้างหลอดเลือดใหม่ (angiogenesis) และการหนาตัวของเยื่อหุ้มข้อต่อ (synovial lining thickening) ลดน้อยลงด้วย ดังนั้นมะรุมมีผลลดการอักเสบที่ข้อได้
               แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยของมะรุมมีเพียงแต่การทดลองในสัตว์ ยังไม่มีงานวิจัยในคน จึงไม่ควรรับประทานในปริมาณมากหรือติดต่อกันนานเกินไป ซึ่งอาจเกิดการสะสมสารบางอย่าง แล้วก่อให้เกิดพิษต่อร่างกาย เพราะมีรายงานความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง พบว่าทำให้เกิดการแท้งได้ค่ะ
               หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมะรุม สามารถอ่านได้ที่ web site ของสำนักงานในเรื่อง ”มะรุม” และอ่านบทความฉบับเต็มได้ในจุลสารสมุนไพร ฉบับ 26(4) เรื่อง ”มะรุม: พืชสมุนไพรหลากประโยชน์” ซึ่งจะออกเผยแพร่ในเดือนกรกฏาคม 2552 นี้ค่ะ