คำถาม : ชาดอกคำฝอยลดคลอเรสเตอรอลได้หรือไม่
  • ถ้าต้องการลดคลอเรสเตอรอลควรใช้สมุนไพรอะไรและปริมาณเท่าใด (ควบคู่กับการควบคุมอาหารและออกกำลัง)
  • Date : 17/7/2552 16:04:00
คำตอบ : คำฝอยสามารถลดคอเลสเตอรอลได้ แต่เป็นเพียงกาทดลองในสัตว์ทดลองเท่านั้น ยังไม่มีรายงานการวิจัยในคนค่ะ
               สมุนไพรที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้และที่มีการทดลองทางคลินิกมีหลายชนิด ดังนี้
               การศึกษาผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง จำนวน 30 คน โดยให้รับประทานสารสกัดจากใบชา 125 มก. วันละ 2 ครั้ง นาน 1 เดือน พบว่าระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และ LDL ลดลง แต่ HDL เพิ่มขึ้น และไม่มีผลข้างเคียงอื่น นอกจากนี้ยังพบว่าสาร catechins ในชามีฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลในชายและหญิงที่เริ่มมีภาวะคอเลสเตอรอลสูง เมื่อได้รับชา 2 ครั้ง/วัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์
                การรับประทานกระเทียมสดขนาด 5 กรัม วันละ 2 ครั้ง นาน 42 วัน พบว่าระดับ คอเลสเตอรอลรวมและไตรกลีเซอไรด์ลดลง ระดับ HDL เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอาสาสมัครที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่า 245 mg/dl จำนวน 30 คน
               และพบรายงานการศึกษาในผู้ป่วยที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงจำนวน 43 คน โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุมควบคุมให้กินยาหลอกขนาด 200 มล./วัน (25 คน) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ กลุ่มทดลองให้กินสารสกัดหอมหัวใหญ่ด้วยเอทานอล ขนาด 200 มล./วัน (เท่ากับกินหอมหัวใหญ่ 500 g) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มทดลองมีระดับไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลรวมลดลง แต่ระดับน้ำตาลในเลือด และ LDL ไม่เปลี่ยนแปลง