คำถาม : สมุนไพรลดน้ำหนัก
  • ต้องการลดน้ำหนักด้วยสมุนไพรมีอะไรบ้าง
  • Date : 17/7/2552 16:01:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดความอ้วน ได้แก่ ชา ซึ่งมีงานวิจัยในคนหลายฉบับ เช่น การศึกษาในผู้หญิงอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่าปกติ และไขมันที่สะสมในอวัยวะภายในร่างกายเกิน 85 ตร.ซม. ให้รับประทานชาที่มีสารสกัด catechin 540 มก. ในน้ำ 500 ซีซี นาน 12 สัปดาห์ พบว่าน้ำหนักร่างกาย ดัชนีมวลกาย และไขมันที่สะสมในอวัยวะภายในร่างกายลดลง และมีงานวิจัยศึกษาในคนอ้วน 60 คน (ชาย 18 คน หญิง 42 คน) ซึ่งมีดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กก./ตร.ม. ให้รับประทานสารสกัดใบชาที่บรรจุแคปซูลขนาด 250 มก. ซึ่งประกอบด้วย gallic acid 0.24 มก. catechin 4.09 มก. caffeine 28.86 มก. epigallocatechin gallate 33.58 มก. และ epicathechin gallate 9.28 มก. รับประทานครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหาร นาน 12 สัปดาห์ พบว่าน้ำหนักร่างกายลดลง 2.70, 5.10 และ 3.3 กก. ในสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12
               ส่วนสมุนไพรที่มีรายงานวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาว่ามีฤทธิ์ลดน้ำหนักร่างกาย ได้แก่ ส้มแขก ซึ่งในฤทธิ์ลดน้ำหนักนั้นเป็นงานวิจัยจากโรงพยาบาลรามาธิบดี 1 ฉบับ รายงานว่าสาร hydroxy citric acid (HCA) ที่พบในผลส้มแขกและปรับให้อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ขนาดบรรจุซอง 1.65 กรัม โดยมี HCA อยู่ 70% หรือประมาณ 1.15 กรัม โดยศึกษาในสตรีที่มี BMI (ดัชนีมวลกาย) > 25 กก./ตร.ม. จำนวน 42 คน โดยให้รับประทานครั้งละ 1 ซอง ผสมกับน้ำก่อนอาหาร วันละ 3 ครั้ง นาน 2 เดือน พบว่าการสะสมของไขมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ คือเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายลดลง 4.9% น้ำหนักไขมันที่หายไป 16.2% น้ำหนักร่างกายลดลง 3.9% ดัชนีมวลกายลดลง 3.27% และเมื่อสิ้นสุดการทดลองผลของค่าชีวเคมีในเลือดไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงว่าไม่ทำให้เกิดพิษ หากรับประทานในขนาดที่กำหนด ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการศึกษารายงานด้านความเป็นพิษของส้มแขก ซึ่งข้อมูลงานวิจัยของส้มแขกยังมีไม่มากนัก ดังนั้นจึงไม่สามารถบอกถึงขนาด และวิธีการรับประทานที่ถูกต้องได้ ส่วนการลดความอ้วนนั้น ต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายที่ถูกต้องและการเลือกรับประทานอาหารด้วยจึงจะได้ผลดียิ่งขึ้น