คำถาม : มะรุม
  • ไม่ทราบว่ามะรุมแคปซูลสามารถลดโคเลสเตอรอลได้หรือไม่ครับ
  • Date : 3/7/2552 13:57:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัยว่าสารสกัดของส่วนใบ มีผลลดระดับคอเลสเตอรอลและลดการเกิด plaque ในหลอดเลือดของหนูแรทและกระต่ายที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูง โดยให้สารสกัดน้ำในขนาด 1 มก./กก. น้ำหนักตัวหนูแรท พบว่าสามารถลดระดับคอเรสเตอรอลอย่างมีนัยสำคัญ และการศึกษาในกระต่าย โดยให้กระต่ายกินผลมะรุม 200 มก./กก. น้ำหนักตัว นาน 120 วัน พบว่าลดระดับคอเลสเตอรอล และลดการเกิด plaque ได้ร้อยละ 50 และ 86 ตามลำดับ
               แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยของมะรุมมีเพียงแต่การทดลองในสัตว์ ยังไม่มีงานวิจัยในคน จึงไม่ควรรับประทานในปริมาณมาหรือติดต่อกันนานเกินไป ซึ่งอาจเกิดการสะสมสารบางอย่าง แล้วก่อให้เกิดพิษต่อร่างกาย เพราะมีรายงานความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง พบว่าทำให้เกิดการแท้งได้ค่ะ
               หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมะรุม สามารถอ่านได้ที่ web site ของสำนักงานในเรื่อง ”มะรุม” และอ่านบทความฉบับเต็มได้ในจุลสารสมุนไพร ฉบับ 26(4) เรื่อง ”มะรุม: พืชสมุนไพรหลากประโยชน์” ซึ่งจะออกเผยแพร่ในเดือนกรกฏาคา 2552 นี้ค่ะ