คำถาม : ต้นพญาวานร
  • อยากทราบคุณสมบัติของสมุนไพรชนิดนี้ใช้รักษาโรคใดได้บ้างได้ยินมาว่าเพิ่งรู้จักหรือเข้ามาในประเทศไทย 30 ปีเองจริงริเปล่า
  • Date : 15/5/2552 14:36:00
คำตอบ : ต้นพญาวานร หรือฮวานง็อก ถูกนำเข้ามาประเทศไทย ในสมัยสงครามเวียดนามซึ่งในเวียดนามจะใช้ใบในการรักษาโรคต่างๆ ในคน ได้แก่ ความดันโลหิต ท้องเสีย ไขข้ออักเสบ คออักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบ เนื้องอก ลำไส้อักเสบ ตกเลือด รักษาแผล ท้องผูก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำมาใช้ในการรักษาและป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง ได้แก่ แก้ท้องเสียในสุกรและ สุนัข รักษาแผล และอหิวาต์ในไก่ และเป็ด เป็นต้น ซึ่งข้อมูลรายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังมีการศึกษาน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในเวียดนาม และเป็นการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ยังไม่มีการศึกษาในคน เช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเชื้อแบคทีเรีย Samonella typhi  (ทำให้เกิดโรคไทฟอยด์) เชื้อ Shigella flexneri  (ทำให้เกิดโรคบิด) ต้านเชื้อรา Candida albicans  เป็นต้น ยังไม่ส่งเสริมหรือแนะนำให้ใช้สมุนไพรต้นนี้ เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาด้านความเป็นพิษ หากใช้ควรระมัดระวังให้สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ตัวตาเหลือง ท้องโต ปัสสาวะผิดปกติ หาหมีอาการดังกล่าวควรหยุดยาอาการก็จะดีขึ้น หากไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์ค่ะ