คำถาม : สอบถามเรื่องชาใบหม่อนครับ
  • มีอาการของกรดไหลย้อน แต่ไม่อยากทานยาลดกรดเป็นเวลานาน จึงหันมาทานขมิ้นชันแคปซูลแทน ซึ่งทานมาแล้วเป็นเวลา2 สัปดาห์ ได้ผลมาก แต่จากการศึกษา ขมิ้นชันมีประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก จึงอยากจะทานต่อไปอีก ไม่ทราบว่าสามารถทานติดต่อกันได้นานแค่ไหน (ทานวันละประมาณ 4-6 แคปซูลหลังอาหาร) ขอบคุณมากค่ะ
  • Date : 1/8/2551 16:26:00
คำตอบ : มีงานวิจัยหลายฉบับในสัตว์ทดลองว่าสารสกัดจากใบหม่อน ผงใบหม่อนมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้จริง แต่ยังไม่มีการศึกษาทางคลินิก (ในคน) และขณะนี้มีการจดสิทธิบัตร ว่าสาร flavonoid ในใบหม่อน สามารถรักษาผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (ชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด) ได้ ส่วนรายงานการวิจัยความเป็นพิษสำหรับพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร และหนูขาว เมื่อฉีดสารสกัดใบหม่อนเข้าทางช่องท้องพบว่าขนาดที่ทำให้สัตว์ทดลองตายเป็นจำนวนครึ่งหนึ่ง (LD50) คือ 4 และ 5 ก./กก. ตามลำดับ และเมื่อป้อนให้กินขนาด > 5 ก./กก. ไม่พบความเป็นพิษในขณะที่ความเป็นพิษเรื่อรัง เมื่อป้อนให้หนูขาวกินขนาด 1, 2, 3 ก./กก./วัน นาน 60 วัน พบว่าไม่มีขนาดใดที่ทำให้เกิดพิษ มีเพียงขนาด 3 ก./กก./วัน ในหนูเพศเมียที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ซึ่งหากคุณต้องการรับประทานชาชงใบหม่อน คุณควรรับประทานไปประมาณ 2-3 สัปดาห์ และหยุดพัก 1-2 สัปดาห์ แล้วค่อยรับประทานใหม่ ส่วนขนาดของการรับประทานนั้นไม่มีรายงานการวิจัยกล่าวว่าควรรับประทานเท่าใดค่ะ จึงไม่สามารถตอบได้