คำถาม : สมุนไพรกำจัดปลวก
  • มีสมุนไพรชนิดไหนกำจัดปลวกได้คะ
  • Date : 1/8/2551 16:22:00
คำตอบ : งานวิจัยในฐานของสำนักงานข้อมูลส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรฆ่าแมลง ซึ่งไม่ค่อยมีสมุนไพรกำจัดปลวกโดยตรง มีเพียง 1 รายงานวิจัย ที่กล่าวว่าสาร triterpenes จากเมล็ดสะเดา สามารถกำจัดปลวกได้ หรือท่านลองเข้าไปอ่านบทความใน web site : http://www.ku.ac.th/e-magazine/feb49/agri/terminate.htm ซึ่งจะกล่าวถึงสมุนไพรกำจัดปลวกของอาจารย์ประจำภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ คือใช้สมุนไพรในการกำจัดปลวกหลายชนิดรวมกันเช่น ขมิ้นชัน สะเดา น้อยหน่า หางไหล หญ้าแห้วหมู