คำถาม : สอบถามเรื่องสมุนไพร
  • ดิฉันอยากทราบว่า การรับประทานสมุนไพรสด สมุนไพรอบแห้งบดใส่แคปซูล สารสกัดจากสมุนไพร ชาสมุนไพร การดอง สมุนไพร อย่างเช่น มะระขี้นก กระเทียม หรืออื่นๆ จะให้ประสิทธิผลทางการรักษาเหมือนกันไหมคะ แล้วอย่างไหนให้ผลมากกว่ากัน การแปรรูปจะทำให้สารสำคัญที่เป็นตัวยาถูกทำลายไปไหมคะ
  • Date : 1/8/2551 15:59:00
คำตอบ : การรับประทานสมุนไพรสด, สมุนไพรอบแห้งบดใส่แคปซูล แต่สารสกัดจากสมุนไพรนั้นประสิทธิผลทางการักษา และการให้ผลนั้น ย่อมแตกต่างกัน แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรดีที่สุด เช่น สารสกัดความคงตัวของสารจะมีมากกว่าสมุนไพรสด/แห้ง จะรับประทานในปริมาณน้อย แต่ออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว ในขณะที่สมุนไพรสดนั้นต้องรับประทานในปริมาณที่มาก ส่วนสมุนไพรอบแห้งต้องระวังในเรื่องของความชื้น เชื้อราความคงตัวของสาร การแปรรูปมีผลต่อสารสำคัญ แน่นนอน เนื่องจากสารบางตัวเมื่อถูกความร้อนในปริมาณสูง สารก็จะสลายตัวไม่ออกฤทธิ์ตามต้องการ
  การที่จะสรุปว่าแปรรูปสมุนไพรที่รับประทานรูปแบบใด จะให้ประสิทธิภาพในการรักษาเท่ากันหรือดีกว่ากันต้องทราบข้อมูลของสมุนไพรแต่ละชนิดไม่สามารถสรุปใช้กับสมุนไพรทุกชนิด