คำถาม : น้ำมันกานพลู
  • อยากทราบว่า...สกัดน้ำมันดอกกานพลูด้วย steam distillation มีประสิทธิภาพดีรึเปล่าคะ ต้องเตรียมตัวอย่าง โดยบดก่อนสกัดรึเปล่าคะ ขนาดเท่าไหร่ หรือแช่น้ำได้รึเปล่าคะ และน้ำมันกานพลูที่ได้จะทำปฏิกิริยากับทองแดง หรืออลูมิเนียมรึเปล่าคะ
  • Date : 2/7/2551 14:08:00
คำตอบ : วิธีการสกัดแบบ steam distillation เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้สกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกกานพลู โดยบดกานพลูให้เป็นผงละเอียดเติมน้ำลงไปในผงกานพลู นำไปสกัดด้วยการกลั่นด้วยไอน้ำ จากนั้นสกัดแยกน้ำมันกานพลูจากน้ำด้วย dichloromethane แล้วระเหยเอา dichloromethane ออกก็จะได้น้ำมันกานพลู ขนาดปริมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องมือที่จะใช้กลั่น แต่ปัจจุบันวิธีที่ดีที่สุดในการสกัดน้ำมันกานพลูคือ การสกัดด้วย CO2 (supercritical carbon dioxide) น้ำมันกานพลูไม่น่าจะทำปฏิกิริยากับทองแดงหรืออลูมิเนียม หากเป็นการเก็บรักษาควรจะใช้ขวดแก้วค่ะ