คำถาม : เม็ดเลือดขาว
  • ปํจจุบันการรักษาผู้ป่วยด้วยยาเคมีบำบัดมักส่งผลให้เม็ดเลือดขาวลดลงอย่างมาก มีสมุนไพรชนิดไหนบ้างที่ช่วยได้....
  • Date : 30/5/2551 16:34:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพิ่มเม็ดเลือดขาว ได้แก่ โสม เห็ดหลินจือ ชะเอมเทศ ถั่วเหลือง เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีสมุนไพรที่มีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานอีกหลายชนิด ได้แก่ โสม มะขามป้อม เห็ดหลินจือ ฟ้าทะลายโจร กระเทียม ว่านหางจระเข้ หญ้าปักกิ่ง เป็นต้น แต่เป็นการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ยังไม่มีการศึกษาในคน จึงไม่สามารถแนะนำหรือระบุขนาดที่จะรับประทานที่แน่นอนได้ และส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาที่เพิ่มภูมิต้านทานโดยตรง แต่มีน้อยที่ศึกษาผลของการเพิ่มภูมิต้านทานในกรณีที่ได้รับรังสี (เช่น โสม) เท่าที่มีการใช้จริงในผู้ป่วยมะเร็งในไทยหลายรายที่ได้รับรังสี คือหญ้าปักกิ่ง ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่กล่าวว่าสามารถลดอาการข้างเคียงที่เกิดจากการฉายรังสี และเพิ่มคุณภาพชีวิตได้ และเนื่องจากหญ้าปักกิ่งเองก็มีรายงานการวิจัยว่ามีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทาน จึงอาจเป็นไปได้ที่หญ้าปักกิ่งจะสามารถช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในผู้ป่วยที่ได้รับรังสี ในขนาดที่มีการใช้รับประทาน คือ ใช้หญ้าปักกิ่ง 5 ยอด (ล้างให้สะอาด) ใส่น้ำต้มที่เย็นแล้ว 2 ช้อนโต๊ะ ตำแล้วคั้นเอาน้ำดื่ม ทุกวัน เช้า-เย็น และควรหมั่นสังเกตอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เช่น นอนไม่หลับ มีไข้ ปัสสาวะผิดปกติ เป็นต้น ควรหยุดรับประทานยา