คำถาม : พญาวานร
  • 1. ฮว่านง็อก หรือ พญาวานร นั้น มีสรรพคุณทางยาหรือๆไม่
    2. เป็นพืชมีพิษหรือสารใดที่เป็นอันจรายต่อร่างกาย หรือไม่
    3. หากรักษาโรคได้ รักษาโรคอะไรได้บ้าง

  • Date : 30/4/2551 17:56:00
คำตอบ : 1. ในเวียดนามจะใช้ใบในการรักษาโรคต่างๆ ในคน ได้แก่ ความดันโลหิต ท้องเสีย ไขข้ออักเสบ คออักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบ เนื้องอก ลำไส้อักเสบ ตกเลือด รักษาแผล ท้องผูก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำมาใช้ในการรักษาและป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง ได้แก่ แก้ท้องเสียในสุกรและสุนัข รักษาแผล และอหิวาห์ในไก่และเป็ด เป็นต้น
                2. ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่ เพราะยังไม่มีการศึกษาวิจัยความเป็นพิษ หรือรายงานความเป็นพิษของฮว่านง็อก
                3. เนื่องจากข้อมูลรายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาสนับสนุนการใช้ยังมีการศึกษาน้อย ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในเวียดนาม และเป็นการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองเท่านั้น ยังขาดข้อมูลการศึกษาทางคลินิกในคน ขนาดที่เหมาะสมในการใช้ และความเป็นพิษ ดังนั้นจึงระบุไม่ได้ว่าใช้รักษาโรคอะไรได้ หากจะใช้ควรพิจารณา ระมัดระวังในการใช้ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ตา-ตัวเหลือง ท้องโต แน่น ปัสสาวะผิดปกติ เป็นต้น ควรหยุดใช้สมุนไพร และสังเกตว่าอาการหายไปหรือบรรเทาลงหรือไม่ หากอาการไม่หายไปควรปรึกษาแพทย์