คำถาม : ว่านชักมดลูก
  • หากนำว่านชักมดลูกขุดจากดินมาทำความสะอาด หั่นบาง ๆ ตากแดดจนแห้งดีแล้ว บดละเอียด เมื่อนำไปผสมกับสมุนไพรตัวอื่น ๆ ปริมาณ ว่านชักมดลูก ที่ปลอดภัย ในการรับประทาน เป็นกี่มิลิกรัม ใน 1 วันคะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 30/4/2551 17:50:00
คำตอบ : วิธีใช้ตามตำรายาไทย คือ นำหัวมาตำ ดองด้วยสุรา รับประทานครั้งละไม่เกิน 2 ข้อนโต๊ะ สำหรับสตรีคลอดบุครใหม่ๆ แก้เจ็บปวดมดลูก ทำให้มดลูกเข้าอู่ แต่เป็นการใช้สมุนไพรเดี่ยว ในกรณีของคุณเป็นยาตำรับ ไม่มีข้อมูลระบุไว้ ทั้งนี้ ขนาดที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของตำรับและอาการของโรคที่ต้องการรักษา ในส่วนข้อมูลจากงานวิจัยยังไม่มีการศึกษาในคน จึงไม่สามารถระบุขนาดที่ใช้ได้ มีการศึกษาการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลองพบว่า ให้สารสกัดพืชด้วยเอธิลอะซิเตท โดยฉีดเข้าช้องท้องและให้เข้ากระเพาะอาหารโดยตรงแก่หนูถีบจักรเพศผู้ ขนาดที่ทำให้หนูตายเป็นจำนวนครึ่งหนึ่ง คือ 5.2 และ 12 ก./กก. ตามลำดับ ถ้าเป็นสารสกัดเหง้าด้วยเอทานอล:น้ำ (1:1) ฉีดเข้าช่องท้องหนูถีบจักรทั้งสองเพศ พบว่าขนาดที่ทำให้หนูตายครี่งหนึ่ง คือ 250 มก./กก.
                อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังในการใช้ว่านชักมดลูกติดต่อกันนานหรือรับประทานเกินขนาด อาจทำให้มีอาการปวดท้อง และไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาท่อน้ำดีอุดตัน เนื่องจากว่านชักมดลูกมีฤทธิ์กระตุ้นทางเดินน้ำดีได้