คำถาม : รางจืด
  • ต้องการทราบว่าการนำน้ำคั้นสมุนไพรรางจืดมาล้างผักและผลไม้ จะสามารถช่วยล้างสารพิษตกค้างที่มีอยู่ในผักและผลไม้ได้จริงหรือไม่คะ ขอบคุณนะคะ
  • Date : 28/12/2550 14:07:00
คำตอบ : ยังไม่มีการทำการศึกษาวิจัยว่าน้ำคั้นสมุนไพรรางจืดสามารถนำมาล้างสารพิษตกค้างที่มีอยู่ในผักและผลไม้ แต่มีการศึกษาเรื่องการระงับพิษของน้ำสกัดจากใบสดหรือใบแห้งรางจืดในสัตว์ทดลอง โดยฉีดยาฆ่าแมลงชนิดออร์แกนโนฟอสเฟต (สารโฟลิดอล) เข้าใต้ผิวหนังหนูทดลองหลังจากนั้น ให้น้ำสกัดจากใบรางจืดสดทางปากหนู พบว่าสามารถลดอัตราการตายของหนูได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า มีผู้ป่วยกินกรัมม๊อกโซนเข้าไปทำการรักษาตามอาการใน รพ. ไม่ดีขึ้น จึงใช้สมุนไพรรางจืด ต้มกับน้ำรับประทาน ปรากฏว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและยังมีชีวิตอยู่