คำถาม : ยอ
  • ยอสามารถใช้ในผู้ป่วยโรคไตได้หรือไม่ครับ บารายงานบอกช่วยได้ บางรายงานบอกว่าทำให้แย่ลงเพราะมีโปตัสเซียมสูง ขอบคุณมากครับ
  • Date : 28/12/2550 14:03:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัยว่า น้ำลูกยอมีธาตุโปแตสเซียมปริมาณสูง ผู้ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง จึงไม่ควรรับประทาน เพราะอาจเกิดอันตรายได้ และยังไม่พบรายงานการวิจัยว่ายอสามารถรักษาผู้ป่วยโรคไตได้ค่ะ