คำถาม : สมุนไพรกับโรคต่อมลูกหมาก
  • อยากทราบว่ามีสมุนไพรชนิดใด..ที่สามารถบำบัดอาการของโรคต่อมลูกหมากโตในผู้สุงอายุได้บ้างค่ะ
  • Date : 26/10/2550 15:37:00
คำตอบ : มีรายงานวิจัยในมนุษย์พบว่า การบริโภคมะเขือเทศซึ่งมีสาร lycopene สามารถลดอัตราเลี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ ทั้งในรูปแบบของสารสกัดมะเขือเทศ มะเขือเทศสด ซอสมะเขือเทศ และน้ำมะเขือเทศและการศึกษาในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตพบว่าการบริโภคสารสกัดเข้มข้นของมะเขือเทศขนาด 50 กรัม/วัน เป็นเวลา 10 สัปดาห์ จะช่วยลดระดับของ Prostate-specific antigen (PSA) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงภาวะต่อมลูกหมากโตได้