คำถาม : สมุนไพรที่สุนัขไม่ชอบ
  • อยากทราบว่า มีพืชหรือสมุนไพรชนิดไหนบ้างที่สุนัขไม่ชอบ
  • Date : 28/9/2550 12:24:00
คำตอบ : จากรายงานการวิจัย พบว่าสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหย และมีกลิ่นแรง เช่น กระเทียม น้ำมันหอมระเหยของตะไคร้ น้ำมันหอมระเหยของยูคาลิปต์ และตะไคร้หอม สุนัขจะไม่อยากเข้าใกล้เมื่อได้กลิ่นค่ะ