คำถาม : สรรพคุณและโทษของดีบัว
  • ขอสอบถามเรื่องสรรพคุณของดีบัวว่าใช้ในโรคใดได้บ้างและมีข้อมูลการวิจัยรองรับสรรพคุณใดบ้างและโทษหรือพิษที่อาจจะเกิดจากการรับประทานดีบัวมีหรือไม่
  • Date : 31/8/2550 16:49:00
คำตอบ : สรรพคุณตามตำรายาไทย ดีบัวมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดในหัวใจ แก้อาเจียนเป็นโลหิต แก้น้ำกามเคลื่อนขณะหลับ แก้กระหาย
    สำหรับรายงานการวิจัย พบว่ามีฤทธิ์ลดการอักเสบ สารอัลคาลอยด์ในดีบัวมีผลลดความดันโลหิต ยับยั้งการเต้นผิดปกติของหัวใจ ลดการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ลดการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ แต่ทั้งหมดเป็นการทดลองในหลอดทดลอง และสัตว์ทดลอง และยังไม่มีรายงานเรื่องความเป็นพิษ