คำถาม : สารคาร์โรทีนอยด์
  • อยากทราบค่ะว่า total สารคาร์โรทีนอย์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง และเราจะสกัด carotenoid ได้จากผักอะไรบ้างค่ะ
  • Date : 31/8/2550 16:47:00
คำตอบ : คาร์โรทีนอยด์ เป็นรงควัตถุที่พบได้ในพืช สาหร่าย และแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้ จะเกี่ยวข้องกับขบวนการสังเคราะห์แสง จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ให้สารสีแดง ส้ม (carotene) ได้แก่ β-carotene, lycopene เป็นต้น และกลุ่มที่ให้สารสีเหลืองคือ xanthophylls
    ผักที่พบว่ามีคาร์โรทีนอยด์ ตัวอย่างได้แก่ แครอท มะเขือเทศ พริก ผักขม บรอกโคลี่ เป็นต้น