คำถาม : มะเขือขื่น
  • อยากทราบข้อมูลของมะเขือขื่น (ผลสุก) เมื่อนำมาใช้ในตำรับยา มีผลต่อการรักษา อาการภูมิแพ้ และ หอบหืด ได้หรือไม่
  • Date : 31/8/2550 16:45:00
คำตอบ : จากข้อมูลการใช้พื้นบ้านไทย และรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยังไม่มีข้อมูลการใช้รักษาภูมิแพ้ และหอบหืด การใช้พื้นบ้านจะใช้แก้ไอ ขับเสมหะ แก้น้ำลายเหนียว ส่วนรายงานการวิจัยมีศึกษาเรื่องต้านเชื้อแบคทีเรีย แก้อักเสบ