คำถาม : คื่นไฉ่
  • ดิฉันเป็นนิสิตคณะเภสัชศาตร์อยากทราบว่าการรับประทานคื่นไฉ่เป็นประจำจะมีผลทำให้เป็นหมันได้จริงหรือไม่เนื่องจากมีผู้มารับบริการที่ร้านยามหาวิทยาลัยถามไว้ จึงอยากใคร่ของานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถามและเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้แก่นิสิตเองค่ะ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ
  • Date : 31/8/2550 16:23:00
คำตอบ : มีรายงานว่า นักศึกษาชายที่กินคื่นไฉ่ ขนาด 75 ก./วัน นาน 6-8 สัปดาห์ จะมีจำนวนเชื้ออสุจิลดลงอย่างรวดเร็ว(มากกว่า 60%) ภายใน 1-2 สัปดาห์ ปริมาณอสุจิอยู่ในระดับ 10-30 ล้านตัว/มล จากระดับเดิม 55-80 ล้านตัว/มล. ซึ่งเป็นขนาดที่อาจทำให้เป็นหมัน ตลอดช่วง 8 สัปดาห์ ซึ่งปริมาณเชื้ออสุจิจะกลับสู่ระดับปกติหลังหยุดกิน 1-16 สัปดาห์
    ในสัตว์ทดลองพบว่ากระต่ายที่กินน้ำมันหอมระเหยจากใบและต้นสด กับสารสกัดเฮกเซนจากใบ และต้นแห้งจะมีปริมาณเชื้ออสุจิลดลงอย่างรวดเร็ว ภายใน 3-7 สัปดาห์ ปริมาณเชื้อจะเข้าสู่ระดับปกติหลังหยุดให้ยาภายใน 7-8 สัปดาห์ ส่วนในหนูพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากทั้งต้น สารสกัดคลอโรฟอร์ม และสารสกัดเฮกเซนจากเมล็ดจะมีผลลดประสิทธิภาพการผสมพันธุ์ลง แต่ปริมาณเชื้ออสุจิลดลงประมาณ 20-30 % ของค่าปกติ