คำถาม : มะนาว
  • อยากทราบว่าสมุนไพรตัวไหนบ้างที่มีน้ำมันหอมระเหยชนิดเดียวกับเปลือกมะนาวบ้าง
  • Date : 27/7/2550 14:14:00
คำตอบ : พืชตระกูล Citrus เช่น เปลือกส้มเขียวหวาน ส้มเกลี้ยง มะนาว ส้มโอ เป็นต้น จะมีสารที่เป็นน้ำมันหอมระเหยส่วนใหญ่เป็นชนิดเดียวกัน เช่น linonene, citral, cineol เป็นต้น แต่จะเหมือนกันทั้งหมดหรือไม่นั้น คุณคงต้องสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองค่ะ เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมาก และสำนักงานฯ ไม่ได้เก็บข้อมูลแยกเป็นชนิดของสาร จึงไม่สะดวกในการสืบค้นลักษณะนี้