คำถาม : สมุนไพรสวนครัว
  • อยากทราบว่าสมุนไพรสวนครัวชนิดใดที่ช่วยบรรเทาอาการในภาวะการเป็นประจำเดือนได้บ้างคะ ต้องการข้อมูลไปทำรายงานค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ด้วยนะคะ
  • Date : 27/7/2550 14:13:00
คำตอบ : มีการศึกษาฤทธิ์ Premenstrual syndrome treatment บรรเทาอาการในภาวะการเป็นประจำเดือนในพืชหลายชนิด เช่น องุ่น ถั่วเหลือง evening primroe เป็นต้น แต่การศึกษาฤทธิ์ดังกล่าวในผักสวนครัวยังไม่มีรายงานค่ะ