คำถาม : ใบลำไย
  • อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับใบลำไย ใบลำไยมีสารอะไรอยู่บ้างแล้วทำไมใบลำไยจึงรักษาหวัดได้ด้วยการนำใบลำไยมาต้มกับน้ำแล้วนำน้ำต้มมากินจึงอยากทราบว่าใบลำไยมีสารอะไรบ้าง
  • Date : 27/7/2550 14:04:00
คำตอบ : ในใบลำไยมีสาร fraxoside ซึ่งยังไม่ได้มีการวิจัยว่ามีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอะไร นอกจากนั้นยังไม่มีรายงานการวิจัยเรื่องรักษาไข้หวัดจากใบลำไย พบแต่การบันทึกในตำรายาไทยเท่านั้น ที่ระบุว่าใบใช้รักษาไข้หวัด