คำถาม : เรื่องของใบแก้ว
  • ใบแก้วเมือเราทานเข้าไปแล้วเราสามารถตัว ร้อนได้นี้ช่วยบอกวิธีด้วยขยายความหน่อยค่ะว่าเป็นใบของต้นแก้วหรือเปล่า
  • Date : 29/6/2550 17:09:00
คำตอบ : มีงานวิจัยของแก้ว (Murraya paniculata ) ที่นำใบแก้วมาทดสอบการเพิ่มอุณหภูมิในกระต่ายและหนูตะเภา โดยการใช้น้ำคั้นจากใบสด น้ำมันหอมระเหยจากใบ และยาชงจากใบ พบว่าทำให้อุณหภูมิของร่างกายสัตว์ทดลองเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และลดลงสู่ปกติอย่างรวดเร็ว แต่ผลการทดลองยังไม่ชัดเจน และนักวิจัยมีความเห็นว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจเนื่องมาจากฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยที่ทำให้เกิดการระคายเคืองเนื้อเยื่อ จึงทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเฉพาะแห่ง