คำถาม : ความชื้นที่เก็บรักษาขมิ้น
  • อยากทราบว่าขมิ้นเก็บที่อุณหภูมิเท่าใด และความชื้นสุดท้ายที่ได้จากการอบแห้ง ขมิ้นนั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์
  • Date : 29/6/2550 17:06:00
คำตอบ : โดยทั่วไปการเก็บสมุนไพรแห้งที่มีน้ำมันหอมระเหยควรเก็บไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส ป้องกันแสง และความชื้น และสมุนไพรแห้งดังกล่าวจะมีอายุในการเก็บ 1.5-2 ปี ข้อกำหนดเรื่องความชื้นจาก Thai herbal pharmacopoeia กำหนดว่าผงขมิ้นแห้งควรมีความชื้นอยู่ไม่เกิน 10%v/w เมื่อทดสอบด้วย Azeotropic Distillation Method