คำถาม : วิธีการสกัดลูกใต้ใบ
  • พอดีอยากสอบถามว่าสารในลูกใต้ในจะสามารถละลายได้ในตัวทำละลายชนิดใดได้ดีที่สุด และมีขั้นตอนการสกัดอย่างไรค่ะ ตอนนี้มีปัญหาคือสกัดลูกใต้ใบในน้ำ และในน้ำกับเมทานอล ได้สารสกัดเป็นผงแล้วเมื่อนำไปละลายในตัวทำละลายแล้วละลายได้ไม่หมด พอจะทราบมั้ยค่ะว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร พยายามลองหลายวิธีมากเลยค่ะ กรุณาช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 29/6/2550 17:03:00
คำตอบ : การละลายขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารที่คุณสนใจศึกษา โดยคุณต้องศึกษาข้อมูลของสารดังกล่าวเพื่อดู polarity และตัวทำละลายที่เหมาะสม การสกัดในน้ำและเมทานอล คุณต้องลองสืบค้นขั้นตอนและวิธีการสกัดจาก articles ต่างๆ ที่เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับลูกใต้ใบ แล้วสังเกตความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารละลายที่ใช้ทดสอบ สารสกัดเป็นผงที่ได้มาควรทดสอบการละลายด้วยตัวทำละลายที่คุณใช้สกัด สังเกต สัดส่วนของเมทานอล ที่ใช้สกัด, ปริมาณตัวทำลายอื่นๆ รวมทั้งการเพิ่มอุณหภูมิของตัวทำละลาย แต่ต้องระวังการเสื่อมสลายของสำคัญ และเทคนิคที่ใช้ในการละลาย เช่น การใช้ sonicate เพื่อเพิ่มการละลาย