คำถาม : ลูกใต้ใบ
  • พอดีมีคำถามเกี่ยวกับลูกใต้ใบค่ะ สงสัยว่าลูกใต้ใบนั้นมี Phytochemical อะไรบ้าง และตัวมันมีไขมันในตัวมากแค่ไหนค่ะ และมีแหล่งข้อมูลของลูกใต้ใบที่ไหนบ้างค่ะ
  • Date : 29/6/2550 17:02:00
คำตอบ : ต้นลูกใต้ใบ (Phyllanthus amarus Schum & Thonn.) มีสารจำพวกลิกแนน เช่น phyllanthin, hypophyllanthin สารแอลคาลอยด์ เช่น phyllanthine สารพวกฟลาโวนอยด์ เช่น nirurin quercetin และ rutin สารจำพวกสเตอรอยด์และไตรเทอร์ปีน เช่น β-sitosterol, triacontanol และ triacontanal สารจำพวก polyphenolic เช่น ellagic acid, gallic acid, geraniin และ repandusinic acid A ซึ่งคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารเคมีได้ที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพร