คำถาม : เครื่องหมาย อย. กับสมุนไพร
  • อยากทราบว่า ยาสีฟันสมุนไพร ต้องมี เครื่องหมาย อย. หรือไม่ เพราะบางยี่ห้อแจ้งว่า ไม่จำเป็นต้องมี เนื่องจากไม่มีสารควบคุม ขอบคุณครับ
  • Date : 29/6/2550 16:42:00
คำตอบ : ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีรายการสารควบคุมพิเศษ และรายการสารควบคุม ซึ่งเป็นชื่อของสารเคมี เช่น fluoride หากในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือยาสีฟันสมุนไพรมีสารควบคุมพิเศษเป็นส่วนประกอบต้องขึ้นทะเบียนตำรับกับ อย. หากมีสารควบคุมต้องจดแจ้งกับ อย. จึงจะออกวางจำหน่ายได้ ส่วนสมุนไพรนั้นไม่มีชื่ออยู่ในรายการสารควบคุมพิเศษและรายการสารควบคุม ไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งกับ อย.

แนะนำให้ติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอาการและยา (อย.) เพื่อจะได้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วน โทรศัพท์ 0-2590-7000 สายด่วน อย. 1556 หรือ www.fda.moph.go.th