คำถาม : สมุนไพรตัวใดบ้างที่มีสรรพคุณช่วยในการระบายความร้อน
  • อยากทราบว่า มีสมุนไพรตัวใดบ้างที่มีสรรพคุณช่วยในการระบายความร้อน ลดอุณหภูมิของร่างกาย ลดความร้อนของร่ายกาย บ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 30/5/2550 13:34:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีงานวิจัยว่าสามารถลดความร้อนของร่างกายได้ มีหลายต้นค่ะ เช่น โสมคน ที่สารสกัดจากราก ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 200 มก./กก. สามารถลดระดับความร้อนของร่างกายหนูขาวได้ หรือ ฟ้าทะลายโจร มีการจดสิทธิบัตรว่ามีการนำฟ้าทะลายโจร ไปเป็นส่วนประกอบหนึ่งในตำรับยาลดไข้ แก้ไอ แก้ปวด หรือสารสกัด 95 % เอทานอลของผลมะขามป้อมแห้งขนาด 500 มก./กก. เมื่อนำไปฉีดเข้าช่องท้องของหนูถีบจักรที่เหนี่ยวนำให้เป็นไข้ด้วยเชื้อยีสต์ พบว่าสามารถลดไข้ได้ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในสัตว์ทดลอง