คำถาม : เกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของเล็บครุฑ
  • กวนถามเกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของเล็บครุฑมีอะไรบ้างค่ะ
  • Date : 30/5/2550 13:33:00
คำตอบ : ทางสำนักงานไม่มีข้อมูลของเล็บครุฑ มีแต่ข้อมูลของต้นเล็บครุฑใบกระทง ซึ่งเป็นคนละต้นกัน ซึ่งจากการสืบค้นจากฐานข้อมูลอื่นพบว่า เล็บครุฑ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Polyscias fruticosa (L.) Harms ซึ่งมีข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับสรรพคุณทางยา คือ มีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน และมีฤทธิ์อย่างแรงในการต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคผิวหนัง รวมทั้งต้านเชื้อ Candida albicans แต่ไม่สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมลบได้ โดยที่งานวิจัยทั้งสองยังอยู่ในขั้นการศึกษาในสัตว์ทดลอง ยังไม่มีการศึกษาในคน ค่ะ