คำถาม : ใบบัวบก-สบู่มะขาม
  • 1.ใบบัวบก(asiatic pennywort)ถ้าทานสดๆวันละ7ใบอย่างน้อย จะช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงให้เป็นปกติจริงหรือเปล่าครับ

    2.อาบนำด้วยสบู่ที่ทำจากมะขามเป็นประจำ จะเป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือไม่ครับ


  • Date : 30/5/2550 13:28:00
คำตอบ : 1. รายงานการวิจัยในสัตว์ทดลอง พบว่าเมื่อทำการสกัดใบบัวบกด้วย ethanol แล้วนำสารสกัดนั้นมาป้อนให้หนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีความดันโลหิตสูง ในขนาด 2 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กก. เป็นเวลา 7 วัน ติดต่อกัน ผลการศึกษาพบว่ามีฤทธิ์ลดความดันโลหิตได้ผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยฤทธิ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับการรับปัสสาวะหรือยับยั้งการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก ส่วนการทดลองในคนนั้น ได้ใช้ใบบัวบกเป็นส่วนประกอบหนึ่งในตำรับยาสมุนไพร (มีใบบัวบก 10 มก./เม็ด) ให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตช่วงบน 150-170 mmHg ความดันโลหิตช่วงล่าง 90-100 mmHg ทานวันละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่ามีฤทธิ์ลดความดันโลหิตได้ สำหรับการรับประทานใบบัวบกสด 7 ใบ ไม่สามารถบอกได้ว่ามีปริมาณสารออกฤทธิ์เท่ากับการทดลองหรือไม่ จึงไม่สามารถระบุผลต่อความดันโลหิตได้

2.กรดในมะขามที่สำคัญคือ tartaric acid ซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติ ซึ่งเป็นกรดผลไม้ที่รู้จักกันในชื่อว่า AHA โดยจะนำมาใช้เป็น peeling agent (ลอกผิว) และกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ของผิวแห้ง จึงนิยมนำมาใช้ทำเครื่องสำอางต่างๆ จากการเฝ้าระวังผลข้างเคียงของการใช้ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่าผลข้างเคียงของการใช้ AHA มีน้อยมาก และผลข้างเคียงของการใช้ AHA ที่พบจะเกิดจากการใช้ AHA ในความเข้มข้นที่สูงเกินไป ไม่พบว่ามีปัญหาที่เกิดจากการใช้ทุกวันในความเข้มข้นต่ำๆ แต่ถ้าคุณใช้สบู่มะขามเป็นประจำ แล้วเกิดอาการแพ้หรือ ผื่นคัน ควรหยุดการใช้สบู่ และรีบปรึกษาแพทย์ทันที