คำถาม : หญ้าแห้วหมู
  • อยากทราบว่ามีงานวิจัยฤทธิ์ของหญ้าแห้วหมูในแง่ anti-inflammatory, antiarthritis หรือช่วยบรรเทากล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือไม่ ถ้ามีผลการวิจัยทาง clinic เป็นอย่างไร
  • Date : 30/4/2550 17:49:00
คำตอบ : ฤทธิ์ของหญ้าแห้วหมู (Cyperns rotundus L.) ในแง่ anti-inflammatory, antiarthritis พบในงานวิจัยที่ทำการทดลองในสัตว์ทดลองเท่านั้น ยังไม่มีผลการวิจัยทาง Clinic ส่วนฤทธิ์บรรเทาอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทั้งในความหมายของกล้ามเนื้ออ่อนล้าจากการใช้งานหนัก หรือในความหมายของการเป็นอัมพฤกษ์ยังไม่มีรายงานการวิจัย