คำถาม : ผลมะแว้งสด
  • อทราบอันตรายของการทานผลมะแว้งสดว่ามีอะไรบ้าง มีโอกาสเกิดมากน้อยเพียงใดค่ะ
  • Date : 30/4/2550 17:47:00
คำตอบ : มะแว้งมีหลายชนิด เช่น มะแว้งเครือ มะแว้งต้น ซึ่งสรรพคุณพื้นบ้านมีการนำผลสดของมะแว้งทั้ง 2 ชนิด มาใช้ในการแก้ไอ และขับเสมหะ ส่วนการทดสอบความเป็นพิษในผลมะแว้ง ยังไม่มีรายงาน แต่มีการทดสอบความเป็นพิษของส่วนเหนือดินของมะแว้งเครือพบว่า เมื่อฉีดสารสกัดอัลกอฮอล์: น้ำ (1:1) เข้าช่องท้องของหนูถีบจักร พบว่าขนาดที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่งคือ 1 กรัม/กิโลกรัม และการทดสอบฉีดสารสกัด glycoside ของมะแว้งต้นขนาด 108.7 ml/kg ความเข้มข้น 10% เข้าใต้ผิวหนังหนูถีบจักร พบว่าทำให้หนูเกิดอาการชัก