คำถาม : การสกัดสารจากต้นสาบเสือ
  • ผมอยากทราบวิธีสกัดสารจากต้นสาบเสือครับ เพราะจากการสังเกตในสมัยเด็ก
    เมื่อมีบาดแผลสดคุณยายจะนำใบสาบเสือมาตำและนำมาปิดที่แผลสามารถห้ามเลือดได้ครับ
    ผมเลยอยากทราบว่าสารในต้นสาบเสือที่มีคุณสมบัติห้ามเลือดได้นั้นคือสารอะไร
    และอยากทราบวิธีสกัดสารนี้ครับ ผมจะนำไปทำโครงงานครับ

  • Date : 8/3/2550 10:36:00
คำตอบ : มีรายงานว่าสารสกัดจากใบสาบเสือมีคุณสมบัติห้ามเลือด แต่รายงานการวิจัยส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาถึงสารออกฤทธิ์ของสาบเสือที่มีคุณสมบัติห้ามเลือด มีเพียงการศึกษาฉบับเดียวเท่านั้นที่ศึกษาพบว่าสารออกฤทธิ์คือ flavone ส่วนวิธีการสกัดคุณคงต้องศึกษาจากงานวิจัยเองค่ะ เพราะมีรายละเอียดในแต่ละงานวิจัยแตกต่างกันไป สามารถมาสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน หรือจะให้ส่งข้อมูลไปให้ทางไปรษณีย์ก็ได้ มีค่าบริการข้อมูลด้วยค่ะ หรือคุณอาจจะลองสืบค้นจาก www.pubmed.com ดูก่อนได้ค่ะ