คำถาม : ต้นพรมมิ
  • ขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของต้นพรมมิ เคยได้ยินมาว่าสามารถช่วยเรื่องความจำ (Memory Enhancer) ได้ด้วย จริงหรือไม่ค่ะ
  • Date : 8/3/2550 10:33:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัยที่ศึกษาถึงผลของพรมมิต่อความจำ และการเรียนรู้ประมาณ 2-3 เรื่อง เป็นการศึกษาในสัตว์ทดลองเท่านั้น โดยพบว่าสารสกัดจากพรมมิในขนาด 10 มล./กก. ป้อนให้หนูขาวกินนาน 24 ชม. จะทำให้หนูขาวมีการเรียนรู้ดีขึ้น เมื่อทดลองในโมเดลของสัตว์ทดลองที่ถูกทำให้เกิดอัลไซเมอร์ การป้อนสารสกัดมาตรฐานจากพรมมิ (ซึ่งมีประมาณสาร bacoside A 82.0 ± 0.5%) ให้สัตว์ทดลองในขนาด 5 และ 10 มก./กก. นาน 14 วัน จะช่วยลดการสูญเสียความจำได้ และเมื่อทดลองให้สารสกัดจากพรมมิขนาด 40 มก./กก. นาน 7 วัน ในสัตว์ทดลอง ร่วมกับยากันชัก Phenytoin สามารถลดผลข้างเคียงของยาที่ไปทำให้การรับรู้ของสัตว์ทดลองเสียไปได้