คำถาม : พลูคาว
  • อยากสอบถามว่าฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งพลูคาวคือสารกลุ่มใดหรือตัวใดในพลูคาว แล้วมีการทดสอบยังไงคะ
  • Date : 8/3/2550 10:24:00
คำตอบ : รายงานวิจัยฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของพลูคาว ผลที่ได้มีทั้งออกฤทธิ์และไม่ออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง ทั้งนี้อยู่กับสารสกัดที่ใช้ ส่วนที่ใช้ ขนาดที่ใช้ และชนิดของเซลล์มะเร็งที่นำมาทดสอบ ยังไม่มีรายงานการวิจัยที่ศึกษาถึงสารออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของพลูคาว การทดสอบส่วนใหญ่เป็นการทดสอบในหลอดทดลอง และมีน้อยมากในสัตว์ทดลอง ส่วนทางคลินิกยังไม่มี หากต้องการทราบรายละเอียดของวิธีการทดสอบ คุณต้องอ่านจากรายงานการวิจัยเองค่ะ เพราะรายละเอียดแต่ละการทดลองจะมีความแตกต่างกัน