คำถาม : เปลือกส้ม
  • ไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลสารสกัดจากเปลือกส้มเพื่อการเจริญของผักคะน้าจากที่ไหนได้ บ้างครับ
  • Date : 8/3/2550 10:19:00
คำตอบ : จากฐานข้อมูลสมุนไพรของสำนักงาน ไม่พบรายงานการวิจัยของสารสกัดจากเปลือกส้มต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้าค่ะ