คำถาม : เซียงจา (สมุนไพร)
  • ดิฉันขอทราบสมุนไพร " เชียงจา " ว่ามีสรรพคุณอย่างไรบ้าง
    และมีประโยชน์ในด้านใดบ้าง วิธีใช้อย่างไรบ้าง
    และมีผลกระทบมากน้อยเพียงไร

  • Date : 8/3/2550 10:08:00
คำตอบ : เนื่องจากชื่อพืชที่คุณแจ้งมาเป็นชื่อเรียกตามท้องถิ่น และจากการตรวจเช็คกับฐานข้อมูลสมุนไพรของสำนักงาน และหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทยแล้วก็ยังไม่พบชื่อต้นนี้ จึงไม่สามารถบอกรายละเอียดและสรรพคุณของต้นนี้ได้ค่ะ หากคุณทราบชื่อวิทยาศาสตร์ของเชียงจา จะทำให้หาข้อมูลได้ง่ายขึ้นค่ะ