คำถาม : ทำไมยุงไม่มากัด
  • ทำไมสมุนไพรบางชนิดเมื่อนำมาต้มกินแล้ว มีผลทำให้ยุงไม่มากัด
  • Date : 8/3/2550 10:01:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัยของสมุนไพรที่ศึกษาการออกฤทธิ์กำจัดยุงหลายชนิด แต่ยังไม่มีพืชสมุนไพรต้นใดที่มีการศึกษาวิจัยในลักษณะดังที่คุณกล่าวมา จึงไม่สามารถตอบได้ค่ะว่าเพราะเหตุใด