คำถาม : เรียนถามข้อมูลสมุนไพร
  • 1. Pseuderatherum platiferum มีชื่อเรียกเป็นภาษาเวียดนามว่า HOAN-NGOC มีฤทธิ์ทางยาและพิษวิทยาอย่างไร
    2. สมุนไพรไทยใดที่รักษามาเลเรียที่ดื้อยาปัจจุบัน
    ขอบคุณครับ

  • Date : 26/1/2550 13:55:00
คำตอบ : 1.ทางสำนักงานไม่มีข้อมูลของพืช Pseuderatherum platiferum จึงไม่สามารถตอบได้ค่ะ ลองสืบค้นจาก web site http://www.pubmed.gov แล้วสืบค้นด้วยชื่อดังกล่าวค่ะ ไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่ค่ะ
2.สมุนไพรที่มีการวิจัยว่าสามารถรักษาโรคมาลาเรียได้ เช่น ชิงเฮาซู กระเทียม โหระพาช้าง มะกอกฝรั่ง เป็นต้น แต่ที่มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากประมาณ 70 ฉบับ คือ ซิงเฮาซู ซึ่งสารที่ออกฤทธิ์ก็คือสารในกลุ่ม sesquiterpene เช่น artemisin, artemisinin และอนุพันธุ์ ซึ่งมีงานวิจัยรองรับว่าสามารถรักษาโรคมาลาเรียที่ดื้อยาแผนปัจจุบันได้ ซึ่งหากต้องการรายละเอียดสามารถมาสืบค้นได้ที่สำนักงานฯ ซึ่งจะมีค่าบริการด้วยค่ะ