คำถาม : Coscinium fenestratum Colebr
  • สวัสดีค่ะ
    ณ ปัจจุบัน Coscinium fenestratum Colebr แฮ่ม มี ผลพิสูจน์แน่ชัดรึยังค่ะว่า ลดน้ำตาล และ ความดันได้จริง

  • Date : 26/1/2550 13:52:00
คำตอบ : จากข้อมูลที่คุณส่งมาให้ และที่สำนักงานฯ มีข้อมูล เป็นการศึกษาสารสกัดของแฮม (Coscinium fenestratum) ที่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งทำการทดลองในสัตว์ทดลอง (หนู) เท่านั้น ซึ่งมีผลงานวิจัยมีประมาณ 3 ฉบับ ซึ่งยังไม่มากพอ และยังไม่มีการศึกษาในคน และในส่วนของการลดความดันโลหิต ก็ยังไม่มีผู้ทำการศึกษาวิจัย ดังนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า Coscinium fenestratum สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้