คำถาม : ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ทำสเปรย์ระงับกลิ่นเท้า
  • หนูกำลังจะสมัครเข้าโครงการ 2BKMUTT ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ค่ะ คิดว่าจะส่งสเปรย์ระงับกลิ่นเท้า แต่ยังไม่มีข้อมูล ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ
  • Date : 26/1/2550 13:47:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัย 1 เรื่องที่พบว่าชามีฤทธิ์ช่วยดับกลิ่นเท้า นอกจากนั้นยังมีรายงานพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ ได้แก่ มะนาว ส้ม มะกรูด และชา ที่มีฤทธิ์ช่วยในการดับกลิ่นอื่นๆ รายงานส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่จดสิทธิบัตร จะมีรายละเอียดของข้อมูลไม่มากนัก ซึ่งคุณสามารถสืบค้นงานวิจัยดังกล่าวได้ที่สำนักงาน แต่คงต้องไปศึกษาเพิ่มเติมและทดลองทำเองค่ะ