คำถาม : อยากทราบสารในกระเทียมที่มีผลต่อต้นไม้และฆ่าแมลงได้
  • อยากทราบชื่อสารในกระเทียมที่มีผลต่อต้นไม้และสามารถฆ่าแมลงได้ค่ะ อยากทราบชื่อสารในกระเทียมที่มีผลต่อต้นไม้และสามารถฆ่าแมลงได้ค่ะ ตอนนี้ทำโครงงานอยู่ค่ะ แล้วพบว่าเมื่อรดน้ำต้นชบาความเข้นข้นสูง (กระเทียมต่อน้ำ1:2) ต้นชบาจะมีใบเหลืองหลายใบติดต่อกันหลายวันค่ะ จึงอยากทราบว่าในกระเทียมจะมีสารอะไรที่เป็นพิกับต้นไม้หรือเปล่า รวมทั้งได้ทราบมาว่ากระเทียมมีฤทธิ์ในการฆ่าแมลงได้ จึงอยากทราบว่าสารนั้นๆมีชื่อว่าอะไรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
  • Date : 26/1/2550 13:45:00
คำตอบ : ในกระเทียมมีสารประกอบในกลุ่ม sulfur หลายตัว ซึ่งอาจมีผลทำให้ใบเหลืองได้ อาจเนื่องจากว่าคุณใช้ความเข้มข้นสูงเกินไป ทำให้พืชขาดน้ำได้ แต่ยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับกระเทียมว่ามีสารที่ทำให้พืชเกิดอาการใบเหลือง

กระเทียมมีฤทธิ์ในการฆ่าแมลงได้ ซึ่งสารที่ออกฤทธิ์คือสาร diallyl sulfide, diallyl disulfide, diallyl trisulfide, diallyl tetrasulfide, glutamyl-S-allylcysteine เป็นต้น หากต้องการรายละเอียดสามารถสืบค้นได้ที่สำนักงานค่ะ